Blog 
Ruimte voor mensen

Nieuwbouwwoningen worden steeds kleiner. Ter vergelijking: in 1990 was de oppervlakte van een nieuwe woning nog 222 vierkante meter. Vorig jaar, in 2016, was dat 133 vierkante meter. In ruim 25 jaar tijd is onze woonoppervlakte dus bijna gehalveerd. "Want bouwgrond wordt steeds duurder, we kunnen het niet meer betalen", zegt de Vlaamse Confederatie...

Voka en de Vlaamse Confederatie Bouw zijn zeer bezorgd over de nieuwe omzendbrief van minister van omgeving, natuur en landbouw Schauvliege, die Vlaanderen opdeelt in bebouwde en onbebouwde gebieden. Nieuwe ruimtelijke begrippen worden ingevoerd waaraan drastische maatregelen gekoppeld zijn. Dit zorgt voor grote onrust bij bedrijven en eigenaars,...

Dit najaar staat er in het Vlaams Parlement een hoorzitting gepland rond de krijtlijnen van het ruimtegebruik in Vlaanderen. Sinds de lancering van het beleidsplan ruimte Vlaanderen eind 2016 is er al heel wat deining geweest. Kerncijfers zoals de prognose van ruimtegebruik tegen 2050 werden teruggetrokken, afgeleide beleidsdaden zoals de boskaart...

De afbakening van waardevolle maar zonevreemde bossen blijft deining veroorzaken in de Vlaamse regering. Ook vandaag debatteren de volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement over dit actuele thema. Alternatieve denkpistes circuleren in een verwoede poging om burgers en bedrijven meer rechtszekerheid te kunnen bieden in het opzetten van zo'n...

Vlaams minister-president Bourgeois heeft de zogenaamde boskaart afgevoerd. Het openbaar onderzoek rond de kaart met waardevolle kwetsbare bossen was ééndag aan de gang en burgers en burgemeesters- niet het minst van meerderheidspartijen -opperden ernstige bezwaren. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw, die ernstige vragen had bij deze verregaande...

De hoorzitting die dit najaar gepland staat rond het beleidsplan ruimte Vlaanderen is een volgend ijkpunt in een traject dat dringend nood heeft aan gedegen consultatie van alle betrokken stakeholders en sectoren. De Vlaamse Confederatie Bouw werkt graag mee aan een plan met een evenwichtige visie gestoeld op expertise en ervaring zonder dat haastig moet gescoord worden bij een welbepaald kiespubliek of groepering. De politieke onthechting van VCB is hierbij een troef als partner van beleidsmakers.