Blog 
Ruimte voor mensen

De prognose van 41,5 % ruimtebeslag tegen 2050 in het #BRV is definitief naar de prullenbak verwezen. "Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe. Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door...

Zelfvoorzienend in energie, transport, afvalverwerking, waterzuivering, voedselproductie enz.

Een evenwichtig beleid dat energetische renovatie of vervangnieuwbouw niet afremt maar aanmoedigt. En de nodige stimulansen biedt om heel wat verdichtingsprojecten uit het slop te trekken. Dat is de inzet van een toekomstig ruimte- en woonbeleid in Vlaanderen. 'Slimme locatie' is het nieuwe codewoord, maar de impact van 19de eeuwse...

Een visie richting 2050 die louter uitgaat van bestaande technologieën, heeft veel kans haar doel voorbij te schieten. Het inbouwen van innovaties, niet het minst rond mobiliteit, is daarom een must voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (#BRV). Denk maar aan de huidige opmars van elektrische fietsen en op langere termijn de inburgering van...

Prof. sociale geografie Ben Derudder (UGent) heeft grote vraagtekens geplaatst bij het gebruik in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (#BRV) van de prognose van 41,5 % ruimtebeslag tegen 2050. Dat deed hij eerder deze week in de Commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement. Hij stelt vast dat die prognose zich in een "zelfreferentieel...

Volgende week buigt de Commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement zich opnieuw over de krijtlijnen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (#BRV). De parlementsleden zullen in het bijzonder de claim onder de loep nemen dat het ruimtebeslag tegen 2050 41,5 % zal bedragen als de huidige trends aangehouden worden. Intussen gaan er...

Er is heel wat te doen rond de evolutie van de bebouwde oppervlakte. Doemscenario's zijn schering en inslag, maar onrealistisch. De huidige prognose die algemeen gehanteerd wordt door overheden en pers, voorspelt tegen 2050 een ruimtebeslag van meer dan 40 % van Vlaanderen. Niet alleen is dit juridisch onmogelijk aangezien de Vlaamse oppervlakte...

Waar en hoe zullen Vlamingen wonen in de toekomst? Dat ligt momenteel op tafel. De krijtlijnen van het beleid van de Vlaamse regering dat stilaan vorm krijgt, doen een aantal verschuivingen vermoeden. Deze blog rond 'ruimte in mensen' gaat in op de actuele, hete hangijzers die her en der verschijnen.

Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe. Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door Ruimte Vlaanderen, aldus onderzoekster Lien Poelmans (VITO) in Trends