Foute aanname 1 : de wijze waarop we bouwen moet helemaal omgegooid worden in de toekomst. 

Ook zonder betonstop zet de bouw al geruime tijd zijn schouders onder de bouwshift.

Opiniemakers poneren veelvuldig dat de bouwshift in Vlaanderen nog dient ingezet te worden, maar onder impuls van de markt en de expertise van de sector zijn er al geruime tijd positieve tendensen in ruimtelijk rendement duidelijk zichtbaar en die dienen verder aangemoedigd te worden :

  • 68 % van de nieuwe woonprojecten worden gerealiseerd op oude sites. Het gaat om hergebruik van ruimte en die flats en woningen nemen bijgevolg geen extra ruimte in. Die trend zet zich onomstootbaar door.
  • Sinds 2011 zit de bouw van flats in de lift en de laatste jaren is meer dan 60 % van de bouwvergunningen bestemd voor flats.
  • Over drie jaar zijn flats het voornaamste woningtype in Vlaanderen, terwijl bijv. in Nederland er een omgekeerde beweging is en het aandeel flats afneemt. Nu al wonen er in ons land meer gezinnen in appartementen dan bij onze noorderburen.
  • De gemiddelde oppervlakte van een nieuwe viergevelwoning is gezakt van 210 m² in 1998 tot om en bij de 160 m² vandaag.