Blog 
Ruimte voor mensen

Bouwbedrijven peilen systematisch naar de woonwensen van de Vlamingen. Uit hun enquêtes is gebleken dat een groot deel van de Vlamingen op het platteland wil wonen en slechts een kleine minderheid in de stad. Vandaar dat de Vlamingen en dan vooral de -35-jarigen die nog geen woonstek hebben gevonden, nu ongerust zijn over de zogenaamde 'betonstop'...

Meer dan eens hoor je een politicus verklaren dat het voordeel aan het lokale bestuursniveau is dat je 'dicht bij de mensen' staat. Op gemeentelijk vlak sluit het beleid nauw aan bij de leefwereld van de mensen: propere straten, betaalbare woningen, veilige schoolbuurten, meer groen in de buurt. Dat zijn allemaal zaken waar niemand tegen kan zijn....

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck wil de bouwgronden van de economische markt halen. U blijft geen eigenaar van de grond waarop uw huis staat. Want de grond wil hij "collectief laten managen". De overheid zal deskundigen aanstellen die op basis van geleerde rapporten een oordeel vellen. Als uw opstalrecht is afgelopen, zijn zij het die bepalen wat...

Het BRV heeft de bedoeling om meer bebouwing te laten plaatsvinden binnen de kernen in plaats van daarbuiten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding binnen deze verdichte kernen. Meer verdichting betekent nog meer verharding binnen de al verharde kernen. Vooral de afvoer van regenwater zal in de toekomst een uitdaging worden.

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.