Blog 

Ruimte voor mensen

"In wijken vol hoge bomen met grote kruinen gaan minder pillen over de toonbank".* Die kop sierde onlangs een vrt-artikel over een recent onderzoek van de KU Leuven in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Meer groen en bomen in een woonomgeving is een must voor mensen. Niet alleen in Brussel, maar over heel Vlaanderen. Onze regio is met 488 inwoners...

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele gaat met de borstel door de lijst van beschermde monumenten in Vlaanderen. De minister heeft beslist dit jaar het beschermde statuut van 55 gebouwen op te heffen of te wijzigen. Het gaat om erfgoed dat volgens hem bijvoorbeeld getroffen is door een brand of om gebouwen of sites die...

Onlangs heeft de Vlaamse regering het belang van kernversterking in Vlaanderen hoog op de agenda geplaatst. De volgende decennia komen er honderdduizenden huishoudens bij en de schaarse ruimte maakt van kwaliteitsvolle verdichting een must. Enkel zo kunnen we steeds meer huishoudens in Vlaanderen een klimaatrobuuste en leefbare woonomgeving in...

Bouwgrond is fiks duurder geworden in Vlaanderen. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Hoewel de prijzen merkelijk hoger liggen in Vlaanderen dan in Wallonië en er provinciale trends zijn, is er ook sprake van heel lokale verschillen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn er duidelijke indicaties dat de druk van een reeks centrumsteden in...

Een breed partnership van de bouwsector, projectontwikkelaars, immobiliën, studiebureaus en eigenaars* schuiven parallellisme als leidraad naar voren bij het uitrollen van de bouwshift. Daarbij is het cruciaal dat kwaliteitsvolle verdichting en voldoende inbreidingsprojecten het beperken van voorziene ruimte voor wonen elders voorafgaan. Want...

Tegen de zomer zal een panel van experts beleidsaanbevelingen formuleren om Vlaanderen beter te beschermen tegen hevige weerfenomenen en overstromingen. Uit een recente eerste simulatie van de Vlaamse Waterweg blijkt dat een waterbom zoals in Wallonië miljarden euro's aan schade in Vlaanderen zou aanrichten. Zo'n 86.000 woningen, vooral in verdicht...

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt dat de lokale besturen nog tijdens deze legislatuur initiatieven nemen om een voldoende en kwaliteitsvol woningaanbod te stimuleren. Enkel een positief lokaal beleid dat stagnerende verdichtingsprojecten vlot trekt en goed gelegen gronden activeert, kan een acute kwalitatieve woningnood verhelpen. Ook is...

Vastgoed- en huurprijzen lopen op in Vlaanderen. Volgens CIB (Confederatie Immobiliënberoepen in Vlaanderen) overstijgt de vraag het aanbod en doet dat de prijzen stijgen. Enkel het vlot trekken van verdichtingsprojecten en het activeren van goed gelegen gronden kunnen dit verhelpen. Bijkomende beperkingen voeren de kwalitatieve woningnood dan weer...

Het schrappen van de schaarse bouwgronden in Vlaanderen, leidt tot prijsschokken op de woningmarkt. Want niet alleen zijn de grondprijzen de motor van onze vastgoedmarkt, ook is er een stijgende woningvraag en een stagnerend aanbod. Vooral verdichtingsprojecten zijn tijdrovend en duurder. De Taskforce Bouwshift heeft die economische wetmatigheid...

Naar aanleiding van het recente voorstel rond opkoopbescherming in steden, vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) om eerder de oorzaken van stijgende woningprijzen onder de loep te nemen. De huidige situatie leidt immers tot een stagnerend aanbod in onze steden, terwijl steeds meer huishoudens er op zoek gaan naar een eengezinswoning. Schaarse...

Vlaanderen dient dringend werk te maken van de zuivering van haar afvalwater. De bouw is daarbij de partner bij uitstek. Met haar brede knowhow staat zij klaar om de hybride aanpak van de Vlaamse overheid te ondersteunen. Daarbij worden de 400.000 huishoudens die nog hun afvalwater lozen in de natuur, voor het merendeel aangesloten op het centrale...

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.