Blog 

Ruimte voor mensen

Tegen 2040 nemen nieuwe woningen geen bijkomende ruimte meer in zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voorschrijft. En dat is zelfs mogelijk zonder BRV-maatregelen die de belastingbetaler op kosten jagen. Dat beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw op basis van de huidige trend en op basis van de recente bevindingen over het reële...

De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat niet de bestaande hoeves, maar kwaliteitsvolle verdichting de grootste uitdaging vormt voor de bouwshift. Eind november werd op de Werelddag van de Stedenbouw gewaarschuwd voor verstedelijking in buitengebied. De VCB begrijpt die opschudding niet, aangezien verdichting de trend is, de open ruimte goed...

In Vlaanderen is er nooit zo weinig bijkomende ruimte ingenomen als in 2020. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel. Het bijkomend ruimbeslag is vorig jaar gedaald tot 3,57 ha/dag. Dat is 22% minder dan in 2019. Meer nog, daarmee ligt de doelstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voor 2025 binnen handbereik: 3ha/dag. Voor huizen en...

Kwaliteitsvolle verdichting van onze stedelijke centra en kernen, vormt de grootste uitdaging voor de bouwshift in Vlaanderen. De stedelijk bevolking neemt toe, maar het is zaak om er een optimale leefomgeving te creëren en om de betaalbaarheid van wonen niet verder onder druk te zetten. Want daar knelt het schoentje. Zowel internationaal als in...

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.