Blog 
Ruimte voor mensen

Onlangs hebben gemeenten en steden over heel Vlaanderen te lijden gehad onder waterellende. Geen enkele provincie bleef de afgelopen week gespaard. Daarbij heel wat woonkernen in verstedelijkt gebied die volgens de overheid al langer aangestipt staan als zeer overstromingsgevoelige gebieden. Aangezien de Vlaamse regering in de toekomst volop inzet...

Bouwprofessionals, architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en -ontwerpers en ecologen worden geconfronteerd met de toenemende vraag van opdrachtgevers én van onze maatschappij naar de integratie van groen en natuur in bouwprojecten. Ook bouwbedrijven moeten zich deze nieuwe technieken eigen maken.

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.