Blog 
Ruimte voor mensen

Vandaag laat VOKA van zich horen in het Belang van Limburg over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). "Het gevaar dreigt dat Limburg en West-Vlaanderen het label van 'hinterland van Vlaanderen' krijgen, met minder ruimtelijke en ontwikkelingsmogelijkheden maar met groen en open ruimte voor bezoekers uit het centrum." Dat zegt Johann Leten,...

Sinds 1 januari vervangt het S- het K-peil. Die ommezwaai vormt geen knelpunt, als wel de strenge norm die de Vlaamse regering nu oplegt. Meer bepaald S31 voor nieuwbouw. Dat maakt het ontwerpers moeilijker het optimum te vinden. Voorts leidt dit tot bijkomende, inefficiënte kostenverhogingen voor isolatie zonder winst voor het klimaat. Bovendien...

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.