Blog 
Ruimte voor mensen

Sinds 1 januari vervangt het S- het K-peil. Die ommezwaai vormt geen knelpunt, als wel de strenge norm die de Vlaamse regering nu oplegt. Meer bepaald S31 voor nieuwbouw. Dat maakt het ontwerpers moeilijker het optimum te vinden. Voorts leidt dit tot bijkomende, inefficiënte kostenverhogingen voor isolatie zonder winst voor het klimaat. Bovendien...

Wij zijn minder vrij dan vroeger. Er is steeds meer dat niet mag. Maar geldt dat voor iedereen? Soms lijkt het alsof enkel de doorsneeburger op het land zijn levensstijl dient te veranderen, terwijl de 'hoogopgeleide' culturele elite uit de stedelijke lofts en penthouses gewoon haar gang mag blijven gaan. Ongelijkheid dus. Wat maakt het die elite...

Meerdere bouwlagen tot wel acht toe. Niet alleen in steden, maar ook in dorpskernen. Daar willen opinie- en beleidsmakers naar toe met het beleidsplan ruimte Vlaanderen (BRV). Niet het minst in de dorpen zou een dergelijke ingreep het huidige karakter, maar ook de leefomstandigheden drastisch veranderen. We kunnen ernstig in vraag stellen of louter...

De overheid staat voor zoveel uitdagingen tegen 2050 rond energie, milieu, mobiliteit, nutsinfrastructuur enz. dat ruimtelijke ordening vooral moet aangewend worden om al die uiteenlopende aspecten, inclusief wetgevingen, te coördineren, af te stemmen en te faciliteren met het oog op innovatie en de toekomst in plaats van die objectieven te bemoeilijken als gevolg van de huidige helikoptervisie wars van haalbaarheid, kostenplaatje, noden, demografische groei en niet het minst de bekommernissen van de Vlamingen zelf.

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !