Blog 
Ruimte voor mensen

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck wil de bouwgronden van de economische markt halen. U blijft geen eigenaar van de grond waarop uw huis staat. Want de grond wil hij "collectief laten managen". De overheid zal deskundigen aanstellen die op basis van geleerde rapporten een oordeel vellen. Als uw opstalrecht is afgelopen, zijn zij het die bepalen wat...

Het BRV heeft de bedoeling om meer bebouwing te laten plaatsvinden binnen de kernen in plaats van daarbuiten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding binnen deze verdichte kernen. Meer verdichting betekent nog meer verharding binnen de al verharde kernen. Vooral de afvoer van regenwater zal in de toekomst een uitdaging worden.

Sinds de lancering van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen eind 2016, hebben we een resem studies de revue zien passeren. Één rode draad doorheen de resultaten: "de beleidsplannen van de regering die voorliggen, zijn beter dan niets doen". Alle stakeholders in de bouwsector timmeren evenwel al geruime tijd aan de weg om ruimtelijk rendement...

Ready, set, go

27-08-2018

Zijn gemeentes klaar voor versnelde, grootschalige shift naar intensieve verkerning?

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.