Blog 
Ruimte voor mensen

Onlangs heeft op sociale media de nieuwe versie van Monopoly heel wat ophef veroorzaakt. Die is bedoeld voor millennials (geboren tussen 1980 en 2000) en beklemtoont dat vastgoed verwerven voor jongeren een lastige klus wordt. Daarom dat zij in deze versie ervaringen dienen te verzamelen in de plaats van vastgoed en winkelstraten zoals in de aloude...

De bouwsector is al jarenlang voortrekker in kwaliteitsvolle stadsvernieuwing en compact bouwen in centra. Dat is het gevolg van schaarse ruimte en talloze gebruiksbeperkingen die sowieso tegen 2050 tot een definitieve betonstop leiden. Die verdichting is ook het speerpunt van de ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering. Maar die plannen brengen...

Bouwbedrijven peilen systematisch naar de woonwensen van de Vlamingen. Uit hun enquêtes is gebleken dat een groot deel van de Vlamingen op het platteland wil wonen en slechts een kleine minderheid in de stad. Vandaar dat de Vlamingen en dan vooral de -35-jarigen die nog geen woonstek hebben gevonden, nu ongerust zijn over de zogenaamde 'betonstop'...

Meer dan eens hoor je een politicus verklaren dat het voordeel aan het lokale bestuursniveau is dat je 'dicht bij de mensen' staat. Op gemeentelijk vlak sluit het beleid nauw aan bij de leefwereld van de mensen: propere straten, betaalbare woningen, veilige schoolbuurten, meer groen in de buurt. Dat zijn allemaal zaken waar niemand tegen kan zijn....

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.