Blog 
Ruimte voor mensen

Geothermie

13-09-2017

Geothermie zorgt voor even grote CO2 besparing als 20.000 km per jaar met de wagen rijden

Livios en Het Laatste Nieuws hebben onlangs een enquête gehouden onder 1500 Vlamingen, die een (ver)bouwproject afgerond hebben of die concrete bouwplannen hebben. In het bijzonder hebben zij gepeild naar hun woonwensen. Een duidelijke meerderheid verkiest nog steeds een vrijstaande woning in buitengebied. Dit resultaat gaat lijnrecht in tegen de...

Greenpeace heeft het begin van het nieuwe schooljaar aangegrepen om te beklemtonen dat in Vlaanderen niet het minst kinderen lijden onder de luchtvervuiling. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gezinnen in Vlaanderen dit in overweging nemen bij de keuze van een woonplaats. Uit de enquête van Livios en Het Laatste Nieuws bij 1.500 Vlamingen,...

De overheid staat voor zoveel uitdagingen tegen 2050 rond energie, milieu, mobiliteit, nutsinfrastructuur enz. dat ruimtelijke ordening vooral moet aangewend worden om al die uiteenlopende aspecten, inclusief wetgevingen, te coördineren, af te stemmen en te faciliteren met het oog op innovatie en de toekomst in plaats van die objectieven te bemoeilijken als gevolg van de huidige helikoptervisie wars van haalbaarheid, kostenplaatje, noden, demografische groei en niet het minst de bekommernissen van de Vlamingen zelf.

Ontvang als eerste nieuwe blogberichten !